18 กรกฎาคม 2562 พิษณุโลกบินทำฝนหลวงช่วยภัยแล้งภาคเหนือ

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/jollvJQ

ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดพิษณุโลก ท่าอากาศยานกองบิน 46 พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ลำเลียงสารทำฝนหลวงขึ้นเครื่องบิน เร่งปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดพิจิตร และกำแพงเพชร หลังได้รับการร้องขอจากพื้นที่ประสบภัยแล้ง หลังจากนี้จะบินปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย แพร่ น่าน และพื้นที่ลุ่มน้ำเขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนภูมิพล เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนแม่มอก ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้เขื่อนหลัก ทั้งนี้โอกาสมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่ง ขณะที่พื้นที่ภัยแล้งมีอยู่ในหลายพื้นที่ แต่จะติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากฝนตกไม่ต่อเนื่องหรือทิ้งช่วงนาน พื้นที่ไหนมากก็จะเข้าให้ความช่วยเหลือ หนักสุดขณะนี้ที่จังหวัดพิจิตร ได้รับการร้องขอจากเกษตรกรจำนวนมาก. – สำนักข่าวไทย